विशाखासमीर मशानकर

विशाखासमीर मशानकर
"विश्वत" माझे पहिले पुस्तक

Wednesday, January 25, 2012

वंदेमातरम् !!


Sunday, January 22, 2012

महाली !!


अभंग - भार !!


अभंग - भक्तीभाव !!


दिशा दिशा !!


पहाटवारा !!


माधुर्य !!


अभंग - कृपावंता


बंधक !!


श्वास !!


पदन्यास !!


नौदल !!


पुन्हा पुन्हा !!


दोस्ती !!


शाल !!


कसली हि भूल !!


बांधिलकी !!


निशा !!


सुख !!


सप्तसूर !!


अकेले !!


नि:शब्द !!