विशाखासमीर मशानकर

विशाखासमीर मशानकर
"विश्वत" माझे पहिले पुस्तक

Monday, April 23, 2012

उन्हं तापता तापता ………


Wednesday, April 18, 2012

Beef Festival !!


Sunday, April 15, 2012

भोंदूबाबा !!


चंद्रउमा !!


मी ब्राम्हण - राहुल गांधी !!


एटी - केटी !!


एकांत !!


आरसा !!


प्रश्न !!


नाविका !!


वळवाचा पाऊस !!


तुझ्यासोबत !!


चक्रव्यूह !!


दिव्याची मी वात !!


भान !!


तीच सकाळ !!


श्रीराम !!


वैर !!


Husband 's Day !!


क्षीण !!


बावरी !!


नाती !!


गवसणी !!


होळी !!


आठवणी !!


सूर्यासम !!


नाशिवंत !!


चतुर्भुज !!


वन्ही !!


Cat


वेदना !!


तिच्याविना !!


पाणी पाणी !!


जगदीश्वर !!


रणधुमाळी !!


किक डे !!


रविराजा !!


सौदामिनी !!


गोफ !!


घायाळ !!