विशाखासमीर मशानकर

विशाखासमीर मशानकर
"विश्वत" माझे पहिले पुस्तक

Sunday, July 22, 2012

डेरे - गझल


भक्त !!


Tuesday, July 17, 2012

माफ करा पंत !!


पक्षी निघाला उडाया ....... !!