विशाखासमीर मशानकर

विशाखासमीर मशानकर
"विश्वत" माझे पहिले पुस्तक

Saturday, February 26, 2011

कुंचला


Friday, February 25, 2011

सुख - दु:ख


Thursday, February 24, 2011

प्रसन्न


Saturday, February 5, 2011

वात्रटिका - कार्ट


विरह


विधाता


वनवासी


उंबरठा


त्रिलोचना


सप्तपदी


संकल्प


सांज


रुक्ष


रातराणी


रक्त


प्रयत्न


झुळूक पिंपळाची


पैजणे


मनोगत सवित्रीचे


मानसपूजा


लावण्यवती


क्षमता


काहूर


हाक


फुले


धुंदी


दादा


भरारी

भाकिते


बाबा


औक्षण


आत्मा


आम्ही मैत्रिणी


आठवणी


३१ डिसेंबर


निसर्ग


सूर


किमया

त्याग


प्रीती


माझे प्रजासत्ताक


गूढ़


दीवलाणी


दागीणे


चिमुटभर क्षण


बळीराजा


स्वावलंबन (बालगीत)