विशाखासमीर मशानकर

विशाखासमीर मशानकर
"विश्वत" माझे पहिले पुस्तक

Saturday, February 5, 2011

विधाता


1 comment:

  1. तुला तर माझा ब्लॉग वाचायला वेळ नाहीये....पण मी माझी हजेरी लावुन जातोय.....सुंदर....मोहक बनवलाय.....कविताही ख्प छान आहेत....वेळ असलाच तर बघुन ये
    santoshwatpade.blogspot.com (कविता जुन्याच आहेत)

    ReplyDelete