विशाखासमीर मशानकर

विशाखासमीर मशानकर
"विश्वत" माझे पहिले पुस्तक

Sunday, April 15, 2012

एकांत !!


1 comment:

  1. मल्हार हे रागाचे नाव आहे आणि मल्हारी हे खंडेरावाचे.....यमक साधण्यासाठी शब्दप्रयोग थोडा खटकतो...

    ReplyDelete