विशाखासमीर मशानकर

विशाखासमीर मशानकर
"विश्वत" माझे पहिले पुस्तक

Saturday, August 11, 2012

अबोल नाती !!


1 comment:

  1. वैरी आणि आस यापेक्षा फ़ारंच सरस रचना आहे....दर्जेदार शब्द आहेत...गझलेच्या वाक्यरचनेचे व्यसन लागले कि सुटत नाही...

    ReplyDelete